PROGRAM LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci jest programem edukacyjnym wspierającym politykę Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego.
Główne założenia programu to:

Nasza szkoła włączyła się do programu Leonardo da Vinci w 2007 roku.
2007 – szkoła zgłosiła projekt pod nazwą „Zagraniczne doświadczenia zawodowe"
2008 – projekt pod nazwą „Pamiętajcie o ogrodach"
Projekty te zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie.
Zrealizowane zostały staże uczniowskie w Wielkiej Brytanii, w Plymouth. W ramach projektów w 2007 roku odbyło 4-tygodniowy staż osiemnastu uczniów Technikum Technologii Żywności i Technikum Agrobiznesu, a w 2008 roku 4-tygodniowy staż odbyła szesnastoosobowa grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ochrony Środowiska.
Korzyści dla uczniów:Leonardo 2008 - Prezentacja
Pres. Leonardo 2007 ENG.


2010 - szkoła przystąpiła po raz kolejny do konkursu i zgłosiła projekt pod nazwą „Zdobywamy doświadczenie zawodowe za granicą”. Projekt został zaakceptowany. Uzyskane środki unijne po raz kolejny zostaną wykorzystane na praktyki zagraniczne młodzieży